SƠN ỐNG THÉP MẠ KẼM 1 THÀNH PHẦN

Công dụng: Hệ sơn chuyên dụng phù hợp theo thứ tự ưu tiên khuyên dùng trong ngành PCCC với chi phí tiết kiệm nhất.

Mô tả

STTHỆ SƠNSƠN LÓT MÃ SƠN BENZOSƠN PHỦ MÀU ĐỔ MÃ SƠN BENZOƯU ĐIỂMMÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG
1Sơn Acrylỉc 1K (Mờ)Không cần sơn lótK403BM– Kinh tế, dễ sử dụng -Thi công nhanh.Dùng trong nhà.ngoài trời.
2Sơn lót Acrylic 1K (Mờ) Sơn phủ Alkyd (Bóng)KE9403– Có lớp sơn lót tốt. -Có lớp sơn phủDùng trong nhà,ngoài trời.
3Sơn phủ Acrylic 1K (Bóng)Không cần sơn lótK403Thi công nhanh.Dùng trong nhà, ngoài trời. Bền thời tiết.